Advokat Harald Hetland

Jeg har drevet advokatkontor i Kopervik siden 1982. Jeg tilbyr juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder, samt eiendomssalg. Hovedvekt nå på barnevernssaker, samboeravtaler, barn og fast bosted, samvær, deling etter brudd, arv og dødsboskifte samt alt om bolig og fast eiendom herunder kjøp og salg.

Ta gjerne kontakt enten pr. telefon 52846380, epost post@advokathetland.no eller bruk feltet kontakt.

Husk det vil alltid lønne seg å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig dersom et problem oppstår eller der er tvil om hva som er den mest fornuftige løsningen i en sak.