Priser

I mange saker vil kostnadene til bruk av advokat dekkes av ordningen med fri rettshjelp. Fri rettshjelp kan innvilges på enkelte områder dersom din inntekt/formue er under visse grenser. Du kan lese mer om dette her og ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon.

Du vil også kunne få delvis dekning i enkelte saker gjennom din forsikring. Jeg undersøker dette nærmere for deg.


For utarbeidelse av testament, samboerkontrakt, ektepakt og lignende vil prisen ligge mellom kr 5 000 - 10 000 pluss mva, avhengig av omfang.

I andre saker beregner vi en timepris på kr.1500-2000.- pluss mva. etter avtale.