Et lite utvalg nyttige lenker

www.advokatenhjelperdeg.no

Her kan du enkelt søke etter riktig advokat for den type sak du har. Du får også hjelp til å forberede møtet hos advokaten.

www.jus.no

Det er Advokatforeningen, Norges Juristforbund og Juristenes utdanningssenter som står bak dette oppslagsstedet.

www.lovdata.no

Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter, samt nyere domstolsavgjørelser

www.frirettshjelp.no

Fakta og informasjon om fri rettshjelp

www.brreg.no

Snarvei til Brønnøysundregistrene

www.domstol.no

Norges domstoler på internett. Her finner du informasjon om domstolene og deres arbeid, samt linker til de ulike domstolenes egne nettsider.

www.statkart.no

Her finner du informasjon fra Statens kartverk, blant annet informasjon vedrørende tinglysing av i fast eiendom.