Bolig og kontraktsrett

Bolig

Jeg kan bistå ved salg av din eiendom på en sikker måte og til en fornuftig kostnad.

Du kan velge om jeg bare skal bistå deg ved kontraktsinngåelse, skjøteutstedelse og oppgjør eller om du vil at vi også skal hjelpe til med annonsering, takst, visning og registrering av bud.


Avtalerett

Jeg kan bistå ved forhandlinger, inngåelse, opphør og revisjon av avtaler.