Bolig og kontraktsrett

Bolig

Jeg kan bistå ved salg eller kjøp av eiendom på en sikker måte og til en fornuftig kostnad.

Jeg hjelper deg med kontraktsdokumenter, skjøteutstedelse og oppgjør.

 

Avtalerett

Jeg kan bistå ved forhandlinger, inngåelse, opphør og revisjon av avtaler.