Familie, arv og skifte

Jeg bistår ved alle spørsmål innen fagområdet familie, arv og skifte.

  • Separasjon
  • Barnefordeling
  • Samværsspørsmål
  • Bidragsspørsmål
  • Opprettelse av samboeravtale
  • Opphør av samboerforhold
  • Deling/ skifte av felleseie 
  • Alle arverettslige spørsmål
  • Dødsboskifte
  • Opprettelse av testament