Familie, arv og skifte

Jeg bistår ved alle spørsmål innen fagområdet familie, arv og skifte.

 • Separasjon
 • Barnefordeling
 • Samværsspørsmål
 • Bidragsspørsmål
 • Opprettelse av samboeravtale
 • Opphør av samboerforhold
 • Deling/ skifte
 • Alle arverettslige spørsmål
 • Dødsboskifte
 • Opprettelse av testament
 • Arveavgift